Oversættelse af tekniske tekster, tilbud og forretningsbreve.