– tekster, der sidder lige i skabet

En tekst har altid en målgruppe – somme tider endda flere. Det er vi meget bevidste om hos intext, og vi kan revidere din tekst, så den rammer plet – hver gang.

Uvildige og professionelle øjne
De fleste fagfolk er rigtig gode til at skrive i detaljer om deres specielle fagområde, men at skære en tekst ind til benet og få et bestemt budskab frem til modtageren er en helt anden sag. Her kan det være en rigtig god idé at få et par uvildige og professionelle tekstøjne på.

Læserne skal fanges
Fra vores mangeårige erfaring med forretningsbreve, pressemeddelelser og artikler ved vi, at det gælder om lynhurtigt at fange læserens interesse og formidle essensen klart og tydeligt. Ellers er der stor risiko for, at informationen opfattes forkert – eller i værste fald går helt tabt!

Mundtlige eller skriftlige stikord
Vi forfatter gerne en forretningsmæssig og letlæselig tekst ud fra dine mundtlige eller skriftlige stikord eller omskriver en eksisterende tekst – set med friske, objektive briller.

Pris
Tekstrevision foretages normalt på timebasis eller til en aftalt, fast pris.